כללי

1. כל פעולה לרכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר תתבצע בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
2.ביצוע כל פעולה באתר על יד הגולש מהווה הצהרה על ידו כי קרא והבין את תנאי השימוש באתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד הבעלים של האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות להפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
3. הצטרפות למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, כרוכה ברישום נפרד בהתאם לתנאים המיוחדים שיקבעו באתר.
4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים למרות כי הינו מנוסח בלשון זכר.
5. לביצוע רכישה באתר רשאי כל משתמש מגיל 18 ומעלה שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע הפעולה או חשבון Paypal.
6. תקנון זה עשוי להשתנות מעת לעת על ידי הנהלת האתר לפי שיקול דעתה, ןבאחריותו של הגולש לקרוא ולאשר אותו לפני כל רכישה באתר
7. הזמנת ואספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה .

נוהל הזמנת מוצרים באמצעות האתר

1. אתר “Closer” מציע למכירה מגוון רחב של מוצרים אותם ניתן לרכוש באמצעות הוספה לעגלת הקניות. .
2. המזמין ידרש למלא את כל פירטי ההזמנה המופיעים באתר ויקבל הודעה ראשונית על קליטתה.
3. אישור על קליטת ההזמנה אינו מחייב את Closer לספק את המוצרים המוזמנים והוא מעיד על כך כי פרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
4. רק לאחר שיתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, ניתן יהא להשלים את ההזמנה בכפוף לכך כי המוצרים מצויים במלאי.
5. תנאי לאספקת המוצרים נשואי ההזמנה הינו קליטתה באופן תקין ומלא כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים המפורטים בהזמנה.
6. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה. במקרה בו יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר או בכל פרט אחר הנוגע למזמין, יהא Closer רשאי לבטל את ההזמנה מבלי לחייב את המזמין.
7. במקרה של אי ביצוע מסירה של המוצרים המוזמנים בשל פרטי זיהוי ו/או כתובת שגויים יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול נוספים. יודגש כי ציון פרטים אישיים כוזבים אסור לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז 1977 .
8. Closer עושה כמיטב יכולתו כי המוצרים המופיעים באתר ימצאו במלאי המוחזק בידיה אולם הינו תלוי באספקתם ממלאי של יבואנים /יצרנים של המוצרים.
9. במקרה בו מוצר יאזל מהמלאי, המוצר יישלח ישירות מאחד הספקים של Closer בארץ או בחו”ל. במידה וגם אצל הספק אזל המוצר מהמלאי, תישלח הודעה על כך למזמין בדוא”ל או באמצעות הטלפון. במקרה שכזה , Closer יהא רשאי להציע למזמין מוצר חלופי בעלות דומה. במידה והמזמין יאשר את ההצעה לרכישה חלופית (בטלפון או בדוא”ל) יעודכנו פרטי הזמנה החדשה, באם המזמין לא יאשר את ההזמנה החלופית, ההזמנה תימחק ללא חיובו של המזמין.

אמצעי תשלום באמצעות האתר

1. ניתן לבצע רכישות באתר באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל או באמצעות Paypal .
2. המוצרים ישלחו למזמין רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי או מPaypalעל תקינות העסקה.
3. האתר מאובטח בטכנולוגיה SSL.

מועד אספקת המוצרים

1. Closer מתחייבת לספק את המוצרים נשואי ההזמנה תוך 14 ימי עסקים ממועד אישור העסקה.
2. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל, boxit או באמצעות שליחים. מוצרים שיספקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. Closer לא תישא באחריות במקרה של עיכוב או שיבוש במשלוח בגלל גורמים שלא בשליטתה.
3. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם Closer ובכפוף לרשימת הישובים של Closer בהם מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין אפשרות לבצע את המשלוח לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה Closer הפוסקת הבלעדית.
4. חלק מהמוצרים באתר זמינים גם לאיסוף עצמי מאזור המרכז ותל אביב,. במידה ולקוח יבצע הזמנה לאיסוף עצמי  נציג מCloser ייצור איתו קשר לאחר ההזמנה לתיאום זמן ומקום.

סיכול עסקה ו/או עיכוב באספקה עקב כח עליון.

1. במקרה של עיכוב ו/או סיכול עסקה / הזמנה עקב אירועים שאינם בשליטת Closer ו/או מפעילי האתר , בין באופן מלא או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי Closer להודיע על ביטול הזמנה (גם לאחר שאושרה) , כולה או חלקה ולבטל א חיובו של המזמין. בכל מקרה למזמין לא תהיה בנסיבות אלה כל זכות לפיצוי.

מחירי המוצרים

1. מחיר של כל מוצר מצויין בסמוך לו. כן מצויינים, בנפרד, הוצאות המשלוח ודמי הטיפול.
2. Closer רשאי לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר תקף ביחס להזמנה שבוצעה הינו המחיר שיופיע בעת השלמת תהליך ההזמנה.
3. כל המוצרים שמופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
4. המחירים המופיעים באתר תקפים להזמנות שבוצעו באתר בלבד. המחיר באיסוף עצמי או צורת הזמנה אחרת עשוי להיות שונה.

מבצעים

1. האפשרות לכפל מבצעים כפופה לשיקול דעתה הבלעדית של Closer. במקרים מסוימים יוכל הלקוח להנות מכפל מבצעים ובמקרים אחרים לא.

2. במידה והלקוח השתמש במספר קופונים או שילב קופון עם הנחה או מתנה אחרת שניתנה לו באתר או בכל דרך אחרת, יהיה זה נתון לשיקול דעתה של Closer אם לממש את כל הקופונים/הטבות במקביל.

3. לקופונים ולנקודות פינוק אין ערך כספי מעבר להנחות על הזמנה באתר. במקרה של החזר כספי לא יוחזר הערך של הקופון

ביטול עסקה

1. המזמין רשאי לבטל עסקת רכישה של מוצר בתוך 20 (עשרים) ימים מיום קבלתם, וזאת בהודעה בכתב לדוא”ל של האתר. (ראה דף צור קשר)
2. תנאי לקבלת אישור להחזרת מוצר וקבלת הזיכוי הכספי בגינו הוא אישור Closer כי המוצר הוחזר לרבות כל מרכיביו באריזתו החדשה והמקורית וכי לא נעשה בו כל שימוש.
3. המוצר ישלח ע”י המזמין באמצעות הדואר לכתובת שתמסר ע”י Closer.
4. לאחר אישור החזרת מוצר עפ”י התנאים המפורטים לעיל יזוכה הלקוח במחיר בו חוייב בעת ההזמנה בניכוי דמי משלוח (אשר לא יוחזרו)
5. במקרה שCloser לא תאשר החזרת מוצר / ביטול עסקה ישלח המוצר ללקוח על חשבונו בתוספת דמי טיפול .
6. בכל מקרה לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה. במקרה של מוצר פגום ישלח המזמין את המוצר בצירוף חשבונית המס שהופקה לו ומכתב המתאר את התקלה / הפגם במוצר.
7. הזכות להחזיר או להחליף מוצר כפופה לסייגים ולתנאים שבחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

הגבלת אחריות

1. Closer ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. המזמין מודע לכך כי לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיספקו בפועל.
2. אין בהצגתם של המוצרים באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד Closer לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב.
3. בשום נסיבות לא תחול על Closer ו/או מי מטעמה אחריות כלשהיא בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי ו/או כל נזק אחר מכל סוג, לרבות אך לא רק נזק שנגרם משימוש באתר או מאספקה או אי אספקה של המוצרים.
4. Closer ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
5. Closer לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם משימוש לא נכון ו/או בניגוד להוראות המצורפות למוצר לרבות לשברים שריטות סדקים ולכל נזק חיצוני אחר.
6. Closer שומרת לעצמה את הזכות להוריד את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

פרטיות

1. הפרטים האישיים שמסר הלקוח / המזמין בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות , ישמרו במאגר המידע המאובטח של Closer . Closer לא תעביר את הפרטים האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולת הרכישה שבוצעה באתר.
2. Closer תהא רשאית לשלוח לכל מי שנרשם באתר / ביצע הזמנה בדואר אלקטרוני, בכתב או בע”פ כל מידע בדבר מבצעים ועדכונים. הגולש יוכל לבחור לא לקבל עדכונים אלה באמצעות כפתור ייעודי שיצורף לכל מייל שיסיר אותו מרשימת התפוצה.

מדיניות הגנת פרטיות באתר
הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך
בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים. אתר Closer מאובטח עפ”י תקן PCI. פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי החנות.
המידע שאנו אוספים
בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכדומה, נדרש מידע כמפורט:שם, כתובת, דוא”ל, טלפון כדומה. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה עבור אדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא”ל, כתובת, טלפון וכדומה.

שימוש במידע

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו משתמשים אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הקשורות אליה.
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד.
אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.
אנו משתמשים במידע לא סטטיסטי ולא מזהה כדי לשפר את האתר והשירות. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכדו’, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

ביקורות ותגובות

כשאתם שולחים לאתר ביקורות(בין אם כתובות או מצולמות) או מגיבים על פוסטים בבלוג או תורמים לבלוג, אתם מאשרים לCloser להשתמש בתכנים ולפרסמם בכל אמצעי שתמצא לנכון ומוותרים על כל זכויות קופירייטינג. 

נקודות פינוק

ל”נקודות פינוק” של Closer אין כל ערך כספי ואי אפשר לעשות בהם כל שימוש למעט רכישת מוצרים באתר. בשום מצב לא תוכל לפדות את הנקודות תמורת כסף או כל דבר אחר.

אנחנו שומרים את הזכות לשנות את כמות הנקודות בחשבון שלכם בהתאם לזיכויים, טעויות, ביטול הזמנות, חשש להונאה, וכדומה.

אבטחת המידע

אנו נוקטים באמצעים על מנת למנוע כניסה לא מורשית לאתר ולמאגרי הנתונים. אנו עושים כל מאמץ לשמור על המידע מעודכן, ולוודא שימוש נכון בנתונים.
יישמנו הליכים טכנולוגיים יקרים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

סמכות שיפוט ודין

סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת הנובעת מתקנון זה, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז המרכז בלבד. הדין שיחול הינו הדין הישראלי.